O portálu

Internetový portál compliance4u.cz vznikl za účelem konání osvěty a poskytování informací podnikatelům i široké veřejnosti o aktuálních trendech v relativně nové avšak na významu dynamicky nabývající oblasti označované souhrnně anglickým výrazem compliance (více o problematice se dočtete v sekci “Compliance“).

O provozovateli

Provozovatelem portálu compliance4u.cz je společnost BURCOM s.r.o., která poskytuje komplexní poradenské služby a řešení v oblasti korporátní compliance.

Know-how společnosti BURCOM s.r.o. se opírá o mnohaleté praktické zkušenosti jejího zakladatele a jednatele s tématikou korporátní compliance na vysokých manažerských pozicích ve významném nadnárodním koncernu, a to jak v České republice tak i v zahraničí (Velká Británie a Německo). Díky těmto reálným zkušenostem se zaváděním compliance programu v prostředí velké mezinárodní obchodní společnosti máme jasnou představu o tom, jaké konkrétní kroky jsou k úspěšné realizaci zapotřebí a čemu se naopak vyvarovat. Tento fakt považujeme za naši největší konkurenční výhodu.

Naše vize

Naší činností na poli korporátní compliance bychom chtěli přispět k vytvoření vyspělé firemní kultury v ČR vycházející ze zásady, že jedním ze základů dlouhodobě udržitelného a úspěšného podnikání je respekt k právním a etickým předpisům a jejich dodržování. Zároveň se chceme vyprofilovat jako specialisté na problematiku korporátní compliance a patřit k nejvyhledávanějším obchodním partnerům pro tuto oblast.