Etický kodex

Neustále rostou požadavky na etické chování firem a zaměstnanců, a to jak ze strany zákazníků tak i obchodních partnerů a veřejnosti obecně. Etický kodex je jakýmsi základním stavebním kamenem firemní kultury a mělo by proto být v zájmu každé organizace jasně a konkrétně definovat principy a pravidla etického chování.

Pokud se k takovéto organizaci řadíte, rádi Vám pomůžeme sestavit etický kodex přizpůsobený Vaší podnikatelské činnosti.