Compliance školení

Nedílnou součástí funkčního korporátního compliance je zajištění pravidelného odborného školení řídících pracovníků a zaměstnanců společnosti. Pouze tak lze účinně reagovat na neustále se měnící legislativu a předejít tak nežádoucím resp. protiprávním jednáním.

Nabízíme možnost jednorázového nebo pravidelného školení všech dotčených pracovníků Vaší společnosti.