Compliance poradenství

Cílem compliance poradenství je poskytnout klientovi taková doporučení a systémová řešení, která zajistí, aby činnost jeho firmy byla prováděna vždy v souladu se zákony, interními předpisy a dalšími závaznými regulemi.

Na rozdíl od klasického právního poradenství, které je z podstaty věci zaměřeno na právní stránku problému, nabízí compliance poradenství dlouhodobá systémová řešení, která směřují k prevenci výskytu nežádoucího (často také protiprávního) jednání.