Compliance

O NÁS

Cílem portálu compliance4u.cz je informovat podnikatele i širokou veřejnost o problematice korporátní compliance a nabídnout naše řešení.

VÍCE

O COMPLIANCE

Korporátní compliance znamená soulad chování obchodní společnosti s právem, etickými pravidly a dalšími vnitropodnikovými předpisy.

VÍCE

NAŠE SLUŽBY

Nabízíme komplexní poradenské služby a řešení v oblasti korporátní compliance založené na dlouholetých praktických zkušenostech.

VÍCE
“Program Compliance se stal nedílnou součástí naší podnikové kultury. Děkuji za příkladnou spolupráci.”
PETER HRADIL - PŘEDSEDA DOZORČÍ RADY FOSTER FACILITY A.S.

MÁTE ZÁJEM O NAŠE COMPLIANCE SLUŽBY?

Pokud jsme ve Vás vzbudili zájem o korporátní compliance, nabízíme Vám úvodní informační schůzku, kde stručně představíme problematiku a nastíníme možná compliance opatření pro Vaši společnost.

KONTAKTUJTE NÁS